Četrtek, 7. maja 2015

 • 16.00 – Odprtje kioskov
 • 16.00 – Pompieropoli - gasilske igre za otroke
 • 16.00 – postavljanje Drevesa otrokovih pravic Unicef na Gorici
 • 18.00 – Odprtje fotografske razstave Saša Ota: Letni časi doline Glinščice v cerkvici sv. Martina v sodelovanju z društvom Fotovideo Trst80, z glasbeno točko flavtistov Maje Devetak, Alexe Gherbassi in Jana Loredana iz razreda prof. Iris Risegari (Glasbena matica)
 • 18.00-22.00 – Ljudsko ocenjevanje vin na Gorici

Petek, 8. maja 2015

 • 18.00 – Odprtje kioskov
 • 18.30 – Odprtje fotografske razstave Oljke v Bregu v galeriji Torkla - Oil Bar, z glasbeno točko harmonikarjev Andreja Bachija in Mitje Tull iz razreda prof. Fulvija Jurinčiča (Glasbena matica)
 • 19.00 – Odprtje Razstave domačih likovnikov v dvorani Slovenskega kulturnega društva Valentin Vodnik, z glasbeno točko pianistov Erika Macor in Kristine Vizintin iz razreda prof. Nede Sancin (Glasbene matice)
 • 20.00 – Koncert s skupinama Sardoni Barcolani Vivi in Mustachios

Sobota, 9. maja 2015

 • 17.00 – Odprtje kioskov
 • 17.30 – Parada starodobnih vozil društva Adria Classic Koper
 • 18.00 – Nagrajevanje 59. občinske razstave vin in 18. občinske razstave ekstradeviškega oljčnega olja z glasbeno točko Pihalnega orkestra Breg
 • od 20.30 dalje – Slovesno postavljanje maja, večer bodo popestrili potujoči godci iz Milj Sobri per caso

Nedelja, 10. maja 2015

 • 17.00 – Odprtje kioskov
 • 17.30 – Koncert pihalnega orkestra iz Loč
 • 18.30 – Nastop srbske folklorne skupine SKUD Pontes - Mostovi iz Trsta
 • 19.30 – Prihod parterjev in parterc na Gorico
 • 20.00 – Uradna otvoritev plesa z ansamblom Kraški muzikanti

Ponedeljek, 11. maja 2015

 • 18.00 – Odprtje kioskov
 • 18.30 – Vodena pokušnja olja s pokuševalko Olea Mariso Cepak v Oil baru Torkla
 • 19.00 – Nastop otroške baletne skupine in skupine jazz baleta SKD France Prešeren iz Boljunca
 • 21.00 – Ples s skupino Alter Ego

Torek, 12. maja 2015

 • 18.00 – Odprtje kioskov
 • 18.00 – Podiranje Drevesa otrokovih pravic Unicef
 • 18.00 – Nastop Pihalnega orkestra Breg
 • 19.00 – Slovesno podiranje maja

Prenesi si zgibanko s programom (PDF - 5 MB).

Razstave

 • v cerkvici sv.Martina: fotografska razstava Saša Ota: Letni časi v dolini Glinščice v sodelovanju z društvom Fotovideo Trst80
 • v galeriji Torkla - Oil Bar: razstava Oljke v Bregu
 • v dvorani kulturnega društva Valentin Vodnik: razstava domačih likovnikov
 • v Pangerčevi hiši: zgodovinska razstava Spomini s fronte 1914-1918 v sodelovanju s Srednjeevropskim inštitutom za zgodovino in kulturo Josip Pangerc

Urniki

 • petek, 8. maja 2015: od 19.00 do 22.00
 • sobota, 9. maja 2015: od 18.00 do 22.00
 • nedelja, 10. maja 2015: od 16.00 do 22.00
 • ponedeljek, 11. maja 2015: od 19.00 do 22.00
 • torek, 12. maja 2015: od 18.00 do 19.00

Prenesi si zgibanko s programom (PDF - 5 MB).

O prazniku

Od nekdaj imamo v Dolini na prvo nedeljo v maju velik vaški praznik. Majenca je prastar vaški običaj, ki poteka vsako leto v sami sredi vasi; to je narodopisna posebnost, ki nima primere med našimi mejaki. Postavljanje mlaja poznajo še druge slovenske vasi, dolinska majenca pa po obliki, vsebini in trajanju izstopa izmed poznanih načinov postavljanja mlaja. Praznik pomladi in mladosti, ki verjetno izhaja celo iz poganskih obredov rodnosti, je zakoreninjen v zavesti vaščanov, saj je njegov izvor zavit v temo časa, poleg tega pa je v tem stoletju pridobil še izrazito narodnoobrambni pomen.

Že od vsega začetka pomladi se vas pripravlja na postavljanje sredi vaškega trga tega, kar je verjetno največji maj izmed vseh, tako da bo vse pravočasno pripravljeno: v središču dogajanja ponosni petnajstmetrski smrekov steber, na njem krošnja domače češnje, pod njima plesišče za mlajše in starejše, pa še bogat spored razstav in kulturnih prireditev, ob vsem tem pa obilna ponudba domače hrane in pijače za številne obiskovalce. Zato izgovorov nimate: pridite tudi vi na obisk, da spoznate čar majence.

Majenca je praznik mladosti, zato ne čudite se, da so vse priprave od vedno domena fantovske in dekliške. Vsa vaška mladina, kar jih je neporočenih od štirinajstega leta dalje, se prvič zbere že pred koncem zime na prvi fantovski in dekliški uri, kjer je glavno opravilo izvolitev župana in sestava delovnega odbora. Od tega trenutka dalje se nepretrgoma vrstijo pripravljalna dela, kjer dobi vsakdo svoji starosti primerno nalogo, za izpeljavo katere odgovarja. Le še dve uri za trenutek prekinejo mrzlično delovanje: druga, na kateri mesec po prvi izvolijo še županjo, in tretja na predvečer prvega maja, ko bližanje majence oznanjajo fantje s tem, da ob vaškem vodometu kaluži postavijo topol iz bližnjih poljan.

Posebno vlogo imajo med majenco osemnajstletni fantje, parterji, in šestnajstletna dekleta, parterce, ki bodo na slavnostno prvo nedeljo v maju v tradicionalnih belih srajcah prvi zaplesali pod majem.

Seveda je majenca v srcu vsakega vaščana, zato ob potrebi vsakdo ponudi pomoč mladini, ki se spopada s tako zahtevnim opravilom. Mladim ob strani stojijo še soorganizatorji komplementarnih prireditev, to so vaško kulturno društvo, občina, osnovna šola ter domači vinogradniki.

Zakaj na majenco? Če zaradi drugega ne, ker je malo takih običajev, ki se pretakajo iz roda v rod iz daljne preteklosti, ne da bi se dalo vedeti, kdaj se je vse to sploh začelo; ker je dolinski maj največji, kar jih je nikdar bilo; ker si želite prijetnega časa v družbi dobrih ljudi; ker je do vas prišel glas o naši radodarni gostinski ponudbi; ker je naše področje od nekdaj znano po pristni domači kapljici; ker se na plesišču pod majem nabere mladih iz širše okolice; ker je naš kulturni program vabljiv za vse okuse; ali pa preprosto iz radovednosti, kako lahko majenca prevzame prebivalstvo celotne vasi, da so nam leta le čakanje naslednje majence.

Le pozorni bodite! Če boste le enkrat prišli k nam, se boste tudi vi vračali leto za letom, vsakič ko pomlad preplavi naše kraje.

FOTONATEČAJ
“Albert Pečar (Berto Tromba)”

od 30. aprila do 12. maja 2015

Prenesi si vpisno polo s pravilnikom (PDF - 771 kB).

Osebne podatke na prijavnici bo SKD Valentin Vodnik uporabil izključno za izvedbo natečaja in razstave. Za eventuelne druge uporabe bo lastnik fotografije pravočasno obveščen.

PRAVILNIK

 1. 1. člen - Organizator fotografskega natečaja je SKD Valentin Vodnik v sodelovanju z Majenco.
 2. 2. člen - Nagradni fotografski natečaj poteka od 30. aprila do 13. maja 2015.
 3. 3. člen - Na nagradnem natečaju lahko sodeluje vsakdo, tako ljubiteljski kot poklicni fotograf, in s katerimkoli digitalnim (tudi s fotoaparati vgrajenimi v prenosnih telefonih ali računalnikih) ali tradicionalnim fotoaparatom.
 4. 4. člen - Cilj fotografskega natečaja “Albert Pečar (Berto Tromba)” je ujeti v fotografijo pristne, pomembne ali zabavne, bistvene ali manj vidne trenutke na Majenci 2015; ujeti dogajanje okoli priprave in organizacije dogodkov v okviru Majence; obraze ljudi, ki delajo na Majenci; vzdušje in atmosfero dnevov, v katerih je Majenca najbolj živahna; pa tudi vas kot središče dogajanja, vrvež na prizorišču, za kioski in v Dolini sami; priljubljeni vaški kotiček, ki se za ta tradicionalni praznik spremeni in pridobi novo zunanjo podobo.
 5. 5. člen – Vsak prijavitelj lahko prijavi do pet fotografij. Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja zagotavljajo organizatorju natečaja, da so sami lastniki in avtorji fotografij, da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.
  V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo.
  Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja prenesejo vse materialne avtorske pravice oddanih fotografij na SKD Valentin Vodnik po veljavni zakonodaji. S tem ima SKD Valentin Vodnik omogočeno javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij, uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih in elektronsko reproduciranje in dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh.
  Avtor s prenosom materialnih pravic na SKD Valentin Vodnik dovoljuje, da društvo objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. SKD Valentin Vodnik bo spoštovalo moralne avtorske pravice udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij ustrezno navajalo avtorje fotografij.
 6. 6. člen – Fotografije morajo biti posnete na CD-ju, SD spominski kartici ali na spominskem ključku v zaprti kuverti, v kateri je izpolnjena prijavnica, in dostavljene na sedež organizatorja fotografskega natečaja, na naslov SKD Valentin Vodnik, Dolina 230, 34018 Dolina – TS.
  Na kuverto napišite »foto natečaj«. Vpisnina znaša 5 eurov. Vpisnino dodajte v kuverto, ki jo pošljete po pošti.
  Sprejemamo tudi posamezne negative na razvitem filmu in diapositive.
  Upoštevane bodo fotografije oddane do 26. maja 2015 (velja datum poštnega žiga). Fotografije lahko oddate v zaprti kuverti tudi na sedež društva, Dolina 230, v sredo, 13.5.2015 in četrtek, 14.5.2015, od 18. do 20. ure.
 7. 7. člen - Fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 300 dpi in dolžina daljše stranice vsaj 3000 pixlov. Fotografije morajo biti v JPEG (.JPG) formatu.
  Lahko so barvne ali črno-bele. Kakršnokoli spreminjanje originalov fotografij ni dovoljeno, izjemi sta le spreminjanje velikosti ali izrez.
 8. 8. člen - Fotografije bo ocenjevala petčlanska strokovna komisija: član SKD Valentin Vodnik, 2 člana Majence, Mirna Viola, fotografinja in članica SKD Valentin Vodnik ter Marko Civardi, predsednik fotokrožka Fotovideo Trst 80. Komisija bo izbrala najboljše fotografije, ki bodo razglašene na 2. Junijskem večeru SKD Valentin Vodnik v petek, 12. junija 2015, in bodo razstavljene na naslednji Majenci v maju 2016.
  Predvideni sta dve kategoriji: otroci do 16. leta starosti in odrasli od 16. leta dalje. Nagrajene bodo tri najboljše fotografije za vsako kategorijo. Podeljene bodo tudi priložnostne nagrade. Odločitve žirije so dokončne in nanje ne sprejemamo pritožb.
 9. 9. člen - Prispele fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani www.majenca.com.